สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

ผศ.(พิเศษ)นพ.ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ร่วมบริจาคโลหิตพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีนางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานเลขนุการกรม ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมบริจาค ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นโดยกรมการแพทย์ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

ดูกิจกรรมทั้งหมด...