สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจการพัฒนากระบวนการปรับปรุงการทำงานและออกแบบกระบวนการในการปฏิบัติงานวิถีใหม่ (WORKING PROCESS REDESIGNED) หน่วยงานสนับสนุน รุ่นที่ 2โดยมีอาจารย์อังกูร วงศ์กลธูต ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยนางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางทิวา รัชทินพันธ์ เลขานุการกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการบรรยาย ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...