สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกระทรวงสาธารณสุข และให้กำลังใจหน่วยแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ที่ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนที่มา ร่วมชมนิทรรศการจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พร้อมด้วยนางทิวา รัชทินพันธ์ เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ร่วมต้อนรับ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...