สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางทิวา รัชทินพันธ์ เลขานุการกรม กรมการแพทย์ รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ FACE SHEILD หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์ ขวดสเปรย์ จากนางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) ณ โถงอาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...