สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางทิวา รัชทินพันธ์ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมเรื่อง NEW NORMAL กลุ่มงานสนับสนุน ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้ อำนวยการกองบริหารการคลัง และรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาล ราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันโรคทรวงอก และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อสรุปเป็นโครงร่างนำเสนอในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่การให้บริการ ทางการแพทย์วิถีใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...