สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

สำนักงานเลขานุการกรม และกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม ROAD SHOW ประชาสัมพันธ์งานพิธีเปิดสนามกีฬาสวัสดิการกรมการแพทย์ และแข่งขันกีฬาสามัคคี เพื่อให้บุคลากรกรมการแพทย์ ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. บริเวณสนามกีฬาสวัสดิการกรมการแพทย์ ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...