สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

แพทย์หญิงสายจินต์ อิสีประดิฐ เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการกรม และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...