สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางทิวา รัชทินพันธ์ เลขานุการกรม กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมทักษะผู้ปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารลับ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ โดยมีนางสาวระวิวรรณ พัฒนจันทร์ นักการข่าวชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...