สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางทิวา รัชทินพันธ์ เลขานุการกรม กรมการแพทย์ เป็นประธานปิดโครงการอบรมเครือข่ายเลขานุการ ผู้บริหาร พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสำนักงานเลขานุการกรม จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพเลขานุการของผู้บริหารทั้งในเรื่องของบุคลิกภาพ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเลขานุการแบบมืออาชีพ ณโรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...