สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ และร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...