สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศาสนสถาน “เปลี่ยนกองขยะ เป็นกองบุญ” นำขยะรีไซเคิลถวายเป็นผ้าป่า โดยมีพระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา รับมอบ ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...