สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ รับบริจาคขยะรีไซเคิล "เปลี่ยนกองขยะ เป็นกองบุญ" เพื่อนำไปถวายเป็นผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี ในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยเดินรับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...