สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม และกองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมจัดกิจกรรม ROAD SHOW เพื่อประชาสัมพันธ์ งานกีฬากรมการแพทย์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...