สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งรณรงค์ ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ โดยให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...