สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางทิวา รัชทินพันธ์ เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตในโครงการ "บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" โดยมีบุคลากรกรมการแพทย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...