สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

บุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ประจำปี 2562 ในกัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...