สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นำบุคลากรกรมการแพทย์ร่วมเป็นเกียรติและมอบดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานสภาเภสัชกรรม โดยมีรศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม รับมอบ ณ สำนักงานสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...