สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยมีบุคลากรกรมการแพทย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...