สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดในพิธีกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน ทั้งนี้ กรมการแพทย์ นำโดยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...