สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร 1 กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...