สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรม สวดมนต์และเจริญสมาธิของบุคลากรกรมการแพทย์ ตามโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมรับบริจาคถุงผ้า ในโครงการถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน และกิจกรรมรับบริจาคซองยาเก่า ในโครงการซองยาเก่า...เราขอนะ เพื่อนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...