สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ และนางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยกองการบริหารการคลัง นำบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมออกบูธงานกาชาด ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมจำหน่ายสลากกาชาด ให้บริการทางการแพทย์ จากสถาบันโรคทรวงอก กรมสุขภาพจิต การจำหน่ายสินค้าของร้านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร องค์การเภสัชกรรม และ การให้บริการนวดจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ทั้งนี้ มีธิดากาชาดของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ สวนลุมพินีกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...