สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

บุคลากรกรมการแพทย์ร่วมเดิน roadshow เพื่อเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดบูธของกรมการแพทย์ และร่วมบริจาคเงินแก่สภากาชาดไทยโดยมีธิดากาชาดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับบริจาค ณ ตลาดนัดกรมการแพทย์ โรงอาหารกรมการแพทย์ และหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...