สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี นำบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวัน "ครบรอบ 43 ปีวันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส." ประจำปี 2562 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...