สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง นางศรีปัญญา วัชนาค ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกรมการแพทย์ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “Exercise DMS” ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...