สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 พร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำผู้บริหาร บุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...