สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง กรมการแพทย์ นำผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรม สวดมนต์และเจริญสมาธิของบุคลากรกรมการแพทย์ ตามโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 256

ดูกิจกรรมทั้งหมด...