สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และ Work Life Balance ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...