สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย EXERCISE DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และ WORK LIFE BALANCE ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...