สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย EXERCISE DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และ WORK LIFE BALANCE ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...