สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

บุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย EXERCISE DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และ WORK LIFE BALANCE ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...