สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม นำบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย EXERCISE DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และ WORK LIFE BALANCE ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...