สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม พร้อมด้วยนางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย EXERCISE DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ และ WORK LIFE BALANCE ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...