สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ “สร้างเสริมสุขภาพจิตและกาย” โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์สาธารณสุขออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส โดยมีทีมวอลเลย์บอลหญิงของกรมการแพทย์ (โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี)เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...