สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ นำคณะบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดการใช้พลังงาน และ มอบป้ายขอบคุณแก่ร้านค้าที่ใช้ถุงรักษ์โลก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ และร้านค้าสวัสดิการ กรมการแพทย์ และโรงอาหารกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...