สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ซึ่งสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยมีบุคลากรกรมการแพทย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...