สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...