สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม นำบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพ ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...