สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำเจ้าหน้าที่และบุคลากร กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจสุขภาพ ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงาน และ Work life balance ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...