สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี แพทย์ญิงมยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และบุคลากร กรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โถง ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...