สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม เป็นประธานในกิจกรรมบรรยายเรื่อง "หลักธรรมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ" ของสำนักงานเลขานุการกรม บรรยายโดยพระอาจารย์ขจรศักดิ์ จักกวโร และพระนวกร โชติโก จากวัดอโศการาม โดยมีบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...