สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์องค์กร นอกจากนี้ยังนำบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมฟังบรรยายผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม และร่วมกิจกรรมบริจาคของแก่เด็กพิเศษมูลนิธิบ้านครูบุญชู จังหวัดชลบุรี รวมถึงทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมให้บรรลุยุทธศาสตร์องค์กร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กรมการแพทย์ และโรงแรมรอยัล พลาคลิฟ บีช รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...