สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีอดีตอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...