สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกันลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยแนะนำให้นำถุงผ้า กล่องอาหาร หรือปิ่นโตมาใช้ เพื่อลดขยะถุงพลาสติกลดโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...