สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูมงคลภาวนานุศาสก์ วิ. (ศรีธวัช อนิวตฺติโก น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.) อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาพระธรรมโกศาจารย์ วัดพุทธปัญญา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...