สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความ ยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 27 ปี โดยมีนายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้รับมอบ ณ กรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...