สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวอิสรี ตรี กมล เลขานุการกรม นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแพทย์ นำผู้บริหาร บุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมออกกำลังกาย Excercise DMS พร้อมทั้งสาธิตการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์ หันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพ ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...