สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รับมอบแจกันดอกไม้แสดงยินดีจากนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรมและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...