สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “การพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถพยาบาล (Ambulance)” โดย มีพนักงานขับรถพยาบาลจากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ณ กรมการแพทย์ และกรมขนส่งทางบก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ดูกิจกรรมทั้งหมด...