สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...